donderdag 19 februari 2015

Diessens Broek onder water gezet

Diessens Broek staat onder water. De Reusel is een van de belangrijkste rivieren voor de afwatering van Midden Brabant. De Reusel lag er na de kanalisatie in de jaren ‘60 lelijk bij. De beek was rechtgetrokken en haar oude meanders waren dichtgegooid. Gelukkig zorgde ‘natuurontwikkeling’ in 2010 voor een metamorfose. Soms is het aanbod aan regenwater zo groot, dat overstroming dreigt. Om dat te voorkomen heeft Waterschap De Dommel een aantal gebieden ingericht als waterberging. Het Diessens Broek is daar een van.Voor de eerste keer is het nu, als proefneming of alle systemen werken, in februari 2015 onder water gezet. Aan de horizon is de kerktoren van Diessen net te zien. De watervogels hebben het enorme meer inmiddels ontdekt en strijken overal neer op weidepaaltjes die boven de plas uitsteken en op de kleine eilanden in het water, op zoek naar voedsel. Vogels houden van water, daarin leeft van alles. De natuur, daar gaat het hier nu echter niet om.

Het is een waterstaatkundige operatie die hier plaats vindt. "Zie je die sifon? Daar gaat het water van de Reusel onder het Wilhelminakanaal door. De doorlaat is gedeeltelijk dichtgedraaid, maar er stroomt nog wel wat water doorheen. In een week tijd hebben wij heel het Diessens Broek zo onder water gezet." Volgens Frank van Dorst, medewerker van het Waterschap is de inundatie van dit gebied maar een onderdeel van een serie proefnemingen in het hele stroomgebied van de Dommel. Onze taak is namelijk om ervoor te zorgen dat wij hier met zijn allen droge voeten houden.


Twintig jaar geleden dreigden twee jaar achtereen overstromingen. Het hele Bossche Broek stond toen blank, inclusief de snelweg. "Wij willen dat voorkomen. Pieken in de waterstand mogen niet tot overstroming leiden. Wij zijn toen begonnen om waterbergingsgebieden in te richten. Langs de Beerze, maar ook langs de Reusel en omdat die nu voltooid zijn kunnen wij ze gaan uittesten. Met de test die nu wordt uitgevoerd, weet het Waterschap of alle stuwen, gemalen en debietmeters goed met elkaar communiceren en hoe lang het duurt dat de waterberging zich vult en leeg loopt. Wanneer wij dat uitgetest hebben in het Diessens Broek, dan is het stroomafwaarts gelegen Moergestels Broek aan de beurt."

In de komende weken kunnen wandelaars en fietsers over de kanaaldijk van het Wilhelminakanaal nog genieten van het weidse uitzicht over het natte Diessens Broek en de vele vogels die er op afkomen. Daarna krijgt het weer zijn oude karakter terug: een natuurgebied dat in de wacht ligt voor overtollig hemelwater dat zeker gaat komen. Het geïnundeerde Diessens Broek biedt een prachtig uitzicht.

Vanaf de dijk aan het Wilhelminakaanaal heb je er een prachtig zicht op: het is dé weidevogelboulevard van Midden-Brabant. Buitelende vluchten van de kievit zien er schitterend uit. Bovendien kan door deze natuurontwikkeling veel water worden geborgen, waardoor Moergestel droge voeten houdt. Hoger op de dalflanken worden orchideeën verwacht. Het broek wordt een paarse bloemenzee.

Geschikt voor vogelaars. Diessens Broek is dé weidevogelboulevard van Midden-Brabant
Ligging: tussen Diesen, Biest-Houtakker en Haghorst
Opmerkelijk: uitzicht op weidevogels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten