vrijdag 4 september 2015

Cartierheide en Laarven- Hapert

De Cartierheide ligt ingeklemd tussen het Brabantse Bladel, Hapert, Weebosch, Eersel, Postel, maar ligt in z'n geheel in de gemeente Bladel. Het natuurgebied maakt onderdeel uit van het Natuurgebied De Kempen. Het gebied is 172 ha groot en ligt op 3 km afstand van de Belgische grens, ingeklemd tussen de weg van Eersel naar Postel en de snelweg A67/E34.

Parkeerplaats en informatiebord aan de Postelseweg, van Eersel naar het Belgische Postel
 
De Cartierheide dankt zijn naam aan Baron de Cartier Marchienne, die het ernaast gelegen Duizels Hof in 1863 kocht. Zoon Emile schenkt het terrein in 1932 aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Staatsbosbeheer probeert de heide te bewaren door te plaggen, maaien en te laten begrazen. Dit leidt tot een mooie, afwisselende heide. De Bazadaise koeien grazen er van voorjaar tot najaar en geven de heide een extra natuurlijk uiterlijk.

Het Dalemstroompje stroomt dwars door de Cartierheide

Ideale omgeving voor de gladde slang
In het open deel van het natuurgebied komt de gladde slang voor. Een bijzonder en zeldzaam reptiel dat zich niet makkelijk laat zien. Wij houden in samenwerking met de gemeente het gebied open om het voortbestaan van de gladde slang te kunnen waarborgen; deze dieren houden namelijk niet van bosgebied. De slang krijgt de kans om zich beter te verspreiden, omdat wij zorgen voor corridors, gangen, van de ene open plek naar de andere. Zo worden Stevensbergen en de Cartierheide met elkaar verbonden en kan de gladde slang zich blijven voortplanten en vindt er uitwisseling plaats met dieren van een andere locatie.

Nachtzwaluw en boomleeuwerik
Om de heide weer wat meer ruimte te geven, heeft Natuurmonumenten vliegdennen verwijderd. Dat is ook gunstig voor de nachtzwaluw, een bijzondere vogel die laag boven de grond insecten vangt. De nachtzwaluw zul je eigenlijk nooit zien, omdat het een schuw en de naam zegt het al, een nachtdier is. Wel kun je hier speuren en luisteren naar verschillende spechtensoorten en de boomleeuwerik.

De Cartierheide wordt doorstroomd door het Dalems Stroompje. Men vindt er vochtige heidegebiedjes, berkenbroek en gagelstruweel. Helaas valt het riviertje in de zomer droog door wateronttrekking voor de landbouw en aangeplant naaldbos. Een zandpad leidt over de heide en de houten vlonders en een knuppelbruggetje.

Een knuppelpad voert door het moeras gedeelte

Direct ten westen van de Cartierheide ligt de Pals en de Kroonvense Heide. Het natuurgebied heeft veel planten- en diersoorten. Het is een ideaal gebied voor natuurliefhebbers, vogelaars en wandelaars. U vindt hier onder meer struikheide, dopheide, ronde zonnedauw, wilde gagel en klokjesgentiaan. De aanwezige vogelsoorten zijn rijk gesorteerd. U vindt er de blauwborst, tapuit, klapekster, kruisbek en kokmeeuw. Zelfs reptielen als de gladde slang, de levendbarende hagedis en de hazelworm leven hier, naast amfibieën als de heikikker, de groene kikker of salamanders. Op stille momenten kunt u op de Cartierheide zelfs reeën, hazen of vossen tegenkomen.

Het Laarven

Tegenover de parkeerplaats aan de weg van Eersel naar het Belgische Postel (aan de overkant van de zandweg met het fietspad er langs) ligt het Laarven. Een laar is een open plek in het bos, die door ontginning is ontstaan. Het Laarven is ontstaan tijdens de werkverschaffing in 1930. De dennenbomen werden gerooid voor de mijnbouw om de gangen te stutten. De bomen kraakten heel erg en waren een signaal als ze dreigden te breken. Later werd deze plek uitgegraven om de weg van Eersel naar Postel te verhogen, aangezien deze te laag lag en daardoor te drassig was.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten