maandag 14 maart 2016

Waterdunen - Zeeuws Vlaanderen

Waterdunen is een bijzonder natuur- en recreatiegebied in aanbouw en ligt op de grens van land en zee. Die ligging, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van andere regio’s. Bekijk onderstaande film over Waterdunen of lees achtergrondinformatie via het keuzemenu aan de linkerzijde.


Zeeland heeft een kustlijn van 650 kilometer, het land ligt in zee. In Waterdunen komt het samenspel tussen water en land tot uitdrukking. Waterdunen is een icoon voor Zeeland en het bewijs dat Zeeland vandaag de dag anders met water omgaat. Waterdunen is een deltawerk. Maar wel anders dan de deltawerken die we kennen als grote werken die Zeeland beschermen tegen het water. Waterdunen combineert natuur, recreatie en getijdenwerking in een innovatieve kustversterking met veiligheid als randvoorwaarde.


Vogels van dichtbij
Waterdunen ligt bij Breskens, een internationale hotspot voor trekvogels. Vooral in het voorjaar passeren hier extreem grote aantallen van allerlei soorten vogels. Vanaf de vogeltelpost op de zeedijk, niet ver van de vuurtoren, zijn de passerende vogels heel mooi te observeren.

Vogeltelpost op de zeedijk
 
Waterdunen wordt straks door het afwisselende landschap, de gunstige ligging en het optreden van eb en vloed heel rijk aan voedsel voor passerende vogels. Zwaluwen en graspiepers vangen insecten boven en langs het water. Steltlopers zoals de scholekster en de kluut vinden schelpdieren en wormen in het zachte slib. Ganzen en eenden hebben volop mogelijkheden om te grazen.

Vogelobservatiehutten
In Waterdunen gaat het om de ontmoeting tussen mens en vogel. Er komen vogelobservatiehutten, kijkschermen en andere slimme voorzieningen om de vogels te bekijken. In de observatiehutten kun je genieten, maar ook van alles leren over de natuur. Zowel de doorgewinterde vogelaar als de toevallige passant die even een kijkje wil nemen, zullen verrast worden door de rijke vogelstand.

De toekomst is al begonnen
Dat lijkt allemaal nog ver weg voor wie nu een bezoek brengt aan Waterdunen in aanbouw. Toch zijn de vogels al volop aanwezig. Het zijn de pioniers onder de vogels, die binnen enkele jaren gezelschap krijgen van tal van andere soorten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten