zondag 28 augustus 2016

Record mibo-spechten in Twente

De middelste bonte specht, voor kenners de mibo, is dit jaar in Twente op maar liefst 270 plekken gezien. Vooral rondom Losser in de oude eikenbossen is hij vaak geteld. Met zeker 100 paartjes in natuurgebieden van Natuurmonumenten.

De Middelste bonte specht.

In Losser werden er dit jaar door de mibo-tellers (allen vrijwilliger bij Natuurmonumenten) 53 territoria van deze specht vastgesteld. Een aanzienlijk deel van deze territoria bevond zich op gebieden die door Natuurmonumenten worden beheerd, zoals Hakenberg, Elfterheurne, Egheria, Hoge Venterink, Duivelshof, Boerskotten en Snippert. Hoe zeldzaam deze vogel is, blijkt uit het feit dat er voor 1997 in geheel Nederland slechts tien broedgevallen bekend zijn. Als laatste was er een broedgeval in 1973 in het Ledeboerpark in Enschede. Tot aan 1997 is de vogel niet meer waargenomen, tot dat in Zuid-Limburg in 1997 weer een mibo als broedvogel opdook.

Na twee nestvondsten in 2004 bij Natuurmonumenten op Egheria en een territorium op Singraven maakte de mibo een stormachtige groei door. In acht jaar tijd nam het aantal territoria toe van drie naar 125 in 2011. Deze groei deed zich hoofdzakelijk voor in Limburg, de Achterhoek en Twente. Twente is na Limburg het belangrijkste kerngebied voor de mibo in Nederland geworden.

De mibo komt in Twente alleen voor in bosgebied dat bestaat uit eeuwenoude parkachtige bossen met veel kwijnende eiken. Dit type bos met veel staand halfdood hout komt op maar weinig plaatsen in Nederland voor. Vooral langs de grens met Duitsland in de gemeente Losser zijn deze bossen aanwezig. Veel van deze bossen zijn eigendom van Natuurmonumenten.

Oude eiken bossen
De middelste bonte specht houdt van oud eikenbos. Omdat de Twentse bossen steeds ouder worden, zal het aantal middelste bonte spechten de komende decennia hoogstwaarschijnlijk toenemen. Ze duiken op steeds meer plaatsen op, zo ook in het oosten van Twente. Dit jaar zijn ze voor het eerst ook in de kleine beekbegeleidende bosjes langs de Dinkel gespot.

270 territoria
Ben Hulsebos, districtscoördinator Sovon-Twente: ‘Het lijkt er op dat alle geschikte gebieden dit jaar bezet zijn. Dit jaar zijn in Twente 270 territoria geteld, 28 meer dan 2015.’ Met telgebied Losser als topper met 135 plekken (116 in 2015).

Teltechniek
Hulsebos vervolgt: ‘Het is elk jaar weer een ongekend fenomeen dat tientallen tellers zich aanbieden om op zoek te gaan naar deze spechtensoort. Het onderzoek vraagt om een zeer zorgvuldige werkwijze om uiteindelijk een weloverwogen territoriumbepaling te kunnen doen.’ Vooral solitaire paren zijn soms moeilijk te traceren. Tellers gaan op pad tussen 1 maart en 20 juni. Ze moeten één zogenaamde vocale vogel waarnemen of een paartje.

De middelste bonte specht komt in vrijwel alle natuurgebieden van Natuurmonumenten in Twente voor.

Links; de Grote bonte specht bij het nest om de jonge te voeden - rechts; de kleine bonte specht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten