dinsdag 4 oktober 2016

Hoe oud kunnen vogels worden?

Een paar jaar geleden vingen wij een kerkuil in een nestkast. Na controle van de ringgegevens bleek, dat deze vogel de respectabele leeftijd van 14 jaar had bereikt. Deze vogel hebben wij een jaar later niet terug kunnen vangen in de nestkast. Ook hebben wij geen terugmelding van deze vogel gekregen. Wij kunnen dus niet achterhalen hoe oud deze vogel is geworden. In het bijzondere geval leeft hij misschien nog en dan zou hij de leeftijd van 17 jaren gepasseerd zijn. Het komend seizoen, mits de nestkast natuurlijk bewoond is, gaan wij een poging ondernemen om de ouders in de nestkast te controleren op de ringgegevens.

De IJsvogel zit zo ongeveer op het gemiddelde, 21 jaar kan deze prachtige vogel worden.

Uit ringgegevens kunnen wij natuurlijk ook de leeftijd van diverse vogelsoorten achterhalen. De Zweed Roland Staav houdt aan de hand van de Europese ringgegevens al jaren een lijst bij van de oudste vogels. Hierbij een lijst met leeftijden van de oudste vogels, die binnen Europa bekend zijn:

Aalscholver  23 jaar en 6 maanden Kauw  19 jaar en 11 maanden
Baardmannetje  6 jaar en 5 maanden Kerkuil  17 jaar en 11 maanden
Blauwborst  8 jaar en 10 maanden Kievit  23 jaar en 7 maanden
Blauwe kiekendief  17 jaar en 1 maand Knobbelzwaan  28 jaar en 7 maanden
Blauwe reiger  35 jaar en 1 maand Koolmees  15 jaar en 5 maanden
Boerenzwaluw  9 jaar en 9 maanden Kuifeend  20 jaar en 4 maanden
Bonte vliegenvanger  10 jaar en 11 maanden Meerkoet  20 jaar en 7 maanden
Boomklever  12 jaar en 11 maanden Oehoe  24 jaar en 9 maanden
Boomkruiper  4 jaar en 8 maanden Oeverzwaluw  10 jaar  
Boomvalk  11 jaar en 11 maanden Ooievaar  39 jaar  
Bosuil  21 jaar en 6 maanden Pimpelmees  14 jaar en 7 maanden
Buizerd  28 jaar en 9 maanden Purperreiger  25 jaar en 5 maanden
Ekster  21 jaar en 8 maanden Ransuil  17 jaar en 2 maanden
Fitis  11 jaar en 9 maanden Ringmus  13 jaar 1 maand
Fuut  14 jaar en 6 maanden Roek  20 jaar en 6 maanden
Gierzwaluw  21 jaar   Scholekster 43 jaar en 4 maanden
Graspieper  7 jaar en 8 maanden Slobeend  20 jaar en 4 maanden
Grauwe gans  23 jaar en 7 maanden Sperwer  20 jaar en 3 maanden
Grauwe kiekendief  16 jaar en 1 maanden Torenvalk  23 jaar en 10 maanden
Grote bonte specht  11 jaar en 7 maanden Tureluur  21 jaar en 4 maanden
Grutto  18 jaar en 9 maanden Vlaamse gaai  16 jaar en 10 maanden
Havik  19 jaar en 9 maanden Waterhoen  18 jaar en 7 maanden
Houtduif  15 jaar en 10 maanden Wilde eend  21 jaar en 3 maanden
Huismus  19 jaar en 9 maanden Winterkoning  6 jaar en 11 maanden
Huiszwaluw  14 jaar en 5 maanden Witte wikstaart  12 jaar en 3 maanden
Ijsvogel 21 jaar        

De noordse stormvogel spant de kroon met een leeftijd van 43 jaar en 10 maanden. Op de tweede plaats met slechts een paar maanden verschil de scholekster. Maar wie had gedacht dat onze huismus een leeftijd kon behalen van bijna 20 jaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten