donderdag 29 december 2016

Ecoduct Zanderij Crailoo, Hilversum

De Natuurbrug Zanderij Crailoo is met 800 m lengte en 50 m breedte het grootste ecoduct ter wereld. Het ligt in het Goois Natuurreservaat in Het Gooi in de provincie Noord-Holland. Stichting Gooisch Natuurreservaat heeft het initiatief genomen tot de bouw van het grootste 'ecoduct' van Europa, geopend op 3 mei 2006 door Koningin Beatrix, de Natuurbrug Zanderij Crailoo tussen Hilversum en Bussum, over een weg, een spoorweg, het uitgebreide terrein van Stapelplaats Crailoo en een klein deel van Golfpark Spandersbosch. Het ecoduct verbindt het Gooi met de Utrechtse Heuvelrug, en zo ontstaat in grootte het tweede aaneengesloten bos- en heidegebied van Nederland.

Ecoduct Zanderij Crailoo over de N524

De brug is op 3 mei 2006 geopend door koningin Beatrix. Het project kostte 14,7 miljoen euro en werd gestart in 2002. De brug verbindt het Spanderswoud en de Bussumerheide en gaat over Provinciale weg 524, een spoorweg, het terrein van Stapelplaats Crailoo van Railpro en het terrein van Golfpark Spandersbosch op Sportpark Crailoo. De brug is niet alleen aangelegd voor dieren, er lopen ook een fietspad en een ruiterpad overheen. Het ecoduct is een van de verbindingen in het uitvoeringsprogramma 'Heel de Heuvelrug'. Dit heeft ten doel van de Utrechtse Heuvelrug van Rhenen bij de Nederrijn tot Naarden aan het Gooimeer weer een aaneengesloten gebied te maken. Uit een 2-jaar durend onderzoek bleek dat er regelmatig zeldzame diersoorten gebruikmaken van de passage. Verder bleek dat gemiddeld zo'n 3000 lopers, fietsers en ruiters per week van de brug gebruikmaken.

Video: GNR Goois Natuurreservaat

In feite heeft de brug twee viaducten. De grootste meet 135 meter lengte en overbrugt de spoorlijn, een bedrijventerrein en een kleine weg. De kleinere van 35 meter lang zorgt ervoor dat de dieren veilig de Naarderweg kunnen oversteken. Deze viaducten zijn elk 50 meter breed, de minimale breedte van de natuurbrug. De corridor is maximaal 150 meter breed. De verbinding bestaat uit begroeide dijklichamen. De viaducten zijn gemaakt van beton, bedekt met grond. Het Goois Natuurreservaat loopt van het noordelijk uiteinde aan het Gooimeer tot de provinciegrens bij Hollandsche Rading, vijftien kilometer zuidelijk. Het Goois Natuurreservaat wordt gevormd door ongeveer 40 natuurterreinen in de buitengebieden van de zes gemeenten, inclusief alle Gooise heidevelden en het grootste deel van de bossen.

Het ontstaan van de stichting werd mogelijk door een (deels afgedwongen) samenwerking met de erfgooiers, sinds eeuwen de collectieve gebruikers van de Gooise gronden. De stichting onderhoudt de paden en terreinen (onder meer met wilde runderen), een ecoduct, een schaapskooi in Blaricum en doet aan publiekseducatie. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten (wethouders en raadsleden) en de provincie Noord-Holland (een gedeputeerde en een aantal Statenleden). De deelnemers zorgen gezamenlijk voor de exploitatiemiddelen van de stichting.


Ecoduct Zanderij Crailoo, Hilversum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten