zaterdag 1 april 2017

Eendenkuikens tellen

Eendenkuikens tellen voor onderzoek naar achteruitgang wilde eend. De Wilde eend is vooralsnog de meest talrijke eendensoort in Nederland. Ze zitten overal waar water is, zowel op het platteland als in stadsparken en woonwijken. Toch zijn er volgens tellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland zo’n 30% minder Wilde eenden dan in 1990. Dat betekent dat meer dan 100.000 broedpaartjes zijn verdwenen, terwijl daar geen duidelijke oorzaken voor aan te wijzen zijn. Volgens onderzoekers van Sovon en het Vogeltrekstation zijn jacht of minder succesvol broeden geen oorzaken, maar gaat het mogelijk mis bij het opgroeien van de kuikens.


Om meer gegevens te verzamelen over die eendenkuikens is eendenonderzoeker Erik Kleyheeg in samenwerking met Waarneming.nl een onderzoeksproject gestart. Daarbij roept hij waarnemers op om eendenkuikens te tellen en door te geven. De gegevens die tot nu toe binnenkwamen zijn zo veelbelovend dat het project dit voorjaar verder gaat.

Uit de meldingen in het broedseizoen van 2016 bleek dat de sterfte van eendenkuikens het grootst is in de eerste weken nadat ze het nest hebben verlaten. De kuikens zijn in die fase het meest kwetsbaar voor roofdieren en slechte weersomstandigheden. Drie op de vier eendenkuikens waren verdwenen tegen de tijd dat ze drie weken oud waren. Met meer onderzoek wil Kleyheeg de oorzaken daarvan nog gerichter onderzoeken.

Meehelpen? Geef dan je waarnemingen van eendenkuikens door. Vermeld hierbij het aantal kuikens en de geschatte leeftijd, uiteraard het liefst met foto. Deze waarnemingen helpen om meer te weten te komen over het wel en wee van de Wilde eend. Gedurende het broedseizoen komen regelmatig updates op de website over de vorderingen van het project.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten