donderdag 10 mei 2018

Graafwerkzaamheden in Rijssen stilgelegd

Medewerkers van Staatsbosbeheer hebben woensdag verontwaardigd gereageerd op waarschuwingen van enkele vogelaars, dat de provincie Overijssel met behulp van een grote kraan een sloot aan het uitdiepen was in natuurgebied Overtoom Middelveen.


Het gaat om een stukje natte natuur dat De Borkeld en het Elsenerveld met de Sallandse Heuvelrug verbindt. Volgens een zegsman van Staatsbosbeheer werd gegraven op een stuk grond dat eigendom is van de provincie, maar al enkele jaren door Staatsbosbeheer wordt beheerd.

„Wij waren vooraf niet op de hoogte gesteld van deze werkzaamheden en dat is jammer, want het gebeurt midden in het broedseizoen dus in volstrekt de verkeerde tijd. Het is bovendien in strijd met de nieuwe natuurwet. Bij de werkzaamheden zijn helaas diverse nesten van weidevogels als de grutto en tureluur beschadigd of vernield”, aldus de medewerker, die liever niet met zijn naam in de krant komt.

Na overleg met een milieuhandhaver van de provincie zijn de werkzaamheden stilgelegd. „Maar de klus was toen eigenlijk al bijna geklaard, ik schat dat nog zo'n 300 meter moest worden uitgediept. De werkzaamheden hadden te maken met wateroverlast op een naastgelegen perceel.”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten