zaterdag 12 augustus 2017

Zuid-Kennemerland: Nationaal Park

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland staat borg voor hoge duintoppen met fantastisch uitzicht, bossen met eeuwenoude eiken, duinmeren vol vogels en romantische landgoederen. Nergens vind je zoveel variatie als in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.


Wandel door eeuwenoude bossen en grillige duinen naar het strand en de zee. In Nationaal Park Zuid-Kennemerland is het landschap heel gevarieerd. Romantische landgoederen geven het natuurgebied tussen IJmuiden en Haarlem allure. Wandel of fiets door de duinen en neem een duik in de zee! Bij de duinopgang Duin en Kruidberg vind je een heerlijk rustig strand waar je kunt genieten van de rust en kinderen kunnen spelen. Volg vanaf parkeerplaats Duin en Kruidberg (aan de Duin- en Kruidbergerweg, tussen huisnummer 52 en 74, in Santpoort-Noord) het fietspad over de Zeeweg. Vanaf de parkeerplaats kan je ook de met blauw gemarkeerde wandelroute volgen.

Vogelkijkhutten zijn te vinden bij Duinmeer in Midden-Herenduin en Vogelobservatiehut ‘Schoutens vergezicht’ aan de zuidzijde van het Vogelmeer.


Locatie vogelkijkhut Duinmeer in Midden-Herenduin


Locatie vogelkijkhut ‘Schoutens vergezicht’ aan de zuidzijde van het Vogelmeer


Duin en Kruidberg, Zuid-Kennemerland

Fietsroute 35 km: Nationaal Park Zuid-Kennemerland (zie routebeschrijving hier onder).

Het startpunt van de fietsroute start in de bebouwde kom: Duin en Kruidberg, parkeerplaats bij Duin- en Kruidbergerweg 74 Santpoort-Noord

1 - Startpunt
Parkeerplaats Duin en Kruidberg, start- en eindpunt van de route. Starten kan ook op de parkeerplaats van Koningshof of bij Bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

Vanaf de parkeerplaats verlaten we even het nationale park om het verderop weer in te fietsen. Je keert terug naar de Duin- en Kruidbergerweg en slaat rechtsaf. Je fietst langs de duinrand over de Duin- en Kruidbergerweg. Bij de eerste kruising rechtsaf naar de Velserenderlaan.

2 - Ruïne van Brederode
Links doemt de Ruïne van Brederode op, prachtig restant van een middeleeuws kasteel. Te bezoeken op woensdag, vrijdag en in het weekend.

Houd rechts aan en fiets de Bergweg op. Even klimmen en dalen, met aan het eind een scherpe bocht naar rechts. Je fiets het nationale park weer in. Volg de bordjes naar de Oosterplas.

3 - Oosterplas
Pootje baden met Schotse hooglanders? Het kan je in de Oosterplas zomaar overkomen. Dit prachtige duinmeer met heerlijk zwemwater is in de jaren zestig gegraven als natuurplas. Later kreeg het een recreatiefunctie, maar dieren zijn hier ook welkom.

Fiets terug naar het fietspad en sla rechtsaf.

4- Vallei vol duinroosjes
In veel valleien bloeien de duinroosjes weer dankzij plagwerkzaamheden. Grassen en struiken hadden dit schitterende plantje op veel plekken verdreven.

Fiets verder over het fietspad.

5 - Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen is gebouwd naar het voorbeeld van een duinboerderij uit de 7e eeuw. De resten daarvan zijn in dit duingebied gevonden. Het duurzame gebouw biedt onderdak aan een infobalie, tentoonstelling, winkel en café. Op loopafstand ligt zwemplas ‘t Wed.

Je fietst door naar de Zeeweg die je oversteekt. Aan de overkant sla je rechtsaf het fietspad op. Iets verderop ga je linksaf de Tetterrodeweg op.

6 - Middenduin
Fraai uitzicht op een vochtige duinvallei in Middenduin met karakteristieke plantenrijkdom. Tot begin jaren negentig lagen hier nog bollenvelden.

Fiets door tot het kruispunt. Sla rechtsaf het fietspad op langs de Brouwerskolkweg, een aangename afdaling.

7 - Brouwerskolk
Links ligt de Brouwerskolk. Hieruit werd vroeger zuiver duinwater gehaald voor de vele bierbrouwers in Haarlem. Via de Brouwersvaart ging het water naar de stad.

Ga onderaan scherp rechtsaf naar de Duinlustweg.

8 - Koningshof
Voorbij Kraanje Lek fiets je langs de ingang van landgoed Koningshof. een prachtplek voor een korte rondwandeling of picknickstop. Door het weelderige parkbos lopen mooie kronkelpaadjes.

Fiets verder over de Duinlustweg, sla aan het einde rechtsaf de Bentveldsweg op. Volg die totdat je rechtsaf de Westerduinweg in kunt fietsen, een lange weg die weer naar de duinrand leidt. Aan het eind rechtsaf het fietspad op, een voormalige trambaan naar Zandvoort.

9 - Natuurbrug Zandpoort
De in 2013 geopende Natuurbrug Zandpoort verbindt de natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met die van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Komende jaren worden nog twee natuurbruggen gebouwd die de versnipperde duinnatuur weer aaneenschakelt.

Ga net voorbij de natuurbrug rechts het fietspad op ( de Blinkertweg) dat door de duinen slingert. Aan het eind ga je linksaf het Visscherspad op . dan rechtsaf de door fietstunnel . Aan de andere kant van het spoor rechtsaf, dan linksaf het fietspad volgen.

10 - Wisenten
In het Kraansvlak lopen sinds 2007 wisenten, de grootste landzoogdieren van Europa. Hier wordt onderzoek gedaan naar de invloed van de robuuste runderen op de natuur. Vanaf het Wisentuitkijkpunt (hele jaar open, te lopen vanaf punt 6) en het Wisentenpad (open van 1 sept. tot 1 mrt) heb je kans om ze te zien.

Vervolg het fietspad (het Duinpieperpad).

11 - Konijnen
Konijnen kom je vooral in het open duin tegen. Met hun welkome geknabbel houden ze het duin open. Plaatselijk gaat het weer iets beter met ze, al hebben ze nog last van het virus VHS2.

Fiets verder tot aan de Zeeweg. Steek die over. Vervolg je weg rechtdoor over het fietspad richting Parnassia.

12 - Zandsleuf en zicht op zee
Zandsleuf waar het zand vrijelijk doorheen mag stuiven. De palenrijen zorgen ervoor dat de grote grazers niet naar het strand gaan. Voor strandgangers is er een opening gemaakt. Even naar de zee kijken natuurlijk!

Het fietspad is hier over een korte afstand onder het zand verdwenen. Met de fiets aan de hand kun je verder lopen. Verderop kun je weer fietsen.

13 - Damherten
Grote kans dat onderweg een damhert opduikt. Hun aantal is de afgelopen tien jaar explosief gestegen. Dat ging ten koste van bijzondere bloemen en planten en dieren zoals het ree. Het aantal wordt de komende jaren in fasen weer teruggebracht.

14 - Grote grazers
Andere grote dieren langs de route zijn Schotse hooglanders, konikpaarden en shetlandpony’s. Die eten vooral grassen en houden met hun graaswerk en zware hoeven het duin open.

Fiets bij de volgende splitsing rechtdoor. Blijf dit pad volgen.

15 - Zwarte dennen
Op de duintop rechts staan zwarte dennen, ooit aangeplant vanwege de houtoogst en het tegengaan van verstuiving. Op verzoek van Jac. P. Thijsse, grondlegger van Natuurmonumenten die een tijd in Bloemendaal woonde, zijn de bomen vooral op duintoppen geplant om het landschap te accentueren.

Fiets door tot de volgende kruising en sla daar linksaf (Waterleidingweg). Ga bij de volgende kruising rechtsaf (Zeeweg). Sla verderop bij fietsknooppunt 06 linksaf.

16 - Tankgracht
Het water aan weerszijden van het pad is in de Tweede Wereldoorlog gegraven als tankgracht. Het was onderdeel van de verdedigingslinie die de bezetters rondom IJmuiden aanlegden.

Blijf het fietspad volgen.

17 - Duineikenbossen
Heerenduinen kent prachtige duineikenbossen van hoge leeftijd. Door de voedselarme bodem groeien de eiken langzaam en ontwikkelen ze grillige vormen. De bossen zitten vol vogels.

Iets verderop fiets je het gebied uit en ga je rechtsaf over het fietspad langs de Heerenduinweg en een stukje van de Zeeweg. Daarna rechts afslaan naar het fietspad langs de busbaan. Daarna rechts aanhouden en verder fietsen over de Duin- en Kruidbergerweg.

18 - Landgoed Duin en Kruidberg
Aan de linkerkant ligt Landgoed Duin en Kruidberg. Het riante landhuis, na voltooiing in 1909 het grootste woonhuis van ons land, wordt omgeven door een mooi park. Het landgoed heeft een brasserie en luxe restaurant.

Het laatste stukje kan ook met de fiets aan de hand door het parkbos en tuin van Landgoed Duin en Kruidberg worden afgelegd. Aan het einde kon je vanzelf weer op de parkeerplaats. Doorfietsen kan ook door de Duin- en Kruidbergerweg te vervolgen.

19 - Hoeve Duin en Kruidberg
Tegenover de inrit naar de parkeerplaats van Natuurmonumenten ligt Hoeve Duin en Kruidberg. Deze boerderij hoorde ook bij Landgoed Duin en Kruidberg, wat je kunt zien aan het kenmerkende patroon in het pannendak. Je kunt er terecht voor een heerlijk ijsje of kleine maaltijd. De hoeve is dagelijks open.

Eindpunt
Je nadert het eindpunt van de fietsroute.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten