vrijdag 5 augustus 2016

Piaam, Vogelkijkhut De Ral

Uitzicht over het IJsselmeer vanuit Vogelkijkhut De Ral
De Koaiwaard vlakbij het Friese Piaam (nabij Makkum) is weer helemaal klaar voor vogelliefhebbers. It Fryske Gea heeft het gebied een flinke opknapbeurt gegeven. Hiervan profiteren zowel de natuur als de recreant. De werkzaamheden zijn mede mogelijk genaakt door financiƫle steun van het Hedwig Carolina Fonds

De afgeschermde toegang naar de kijkhut.

Vogelkijkhut De Ral is een prachtige vogelkijkhut aan de rand van het IJsselmeer. De rustige plek is ideaal om grote aantallen vogels te bekijken. In het ondiepe water zitten vaak veel vogels zoals krakeend, knobbelzwaan, bergeend, slobeend, blauwe reiger en waterral. De omringende rietlanden zijn het domein van de blauwborst, baardmannetje en snor. Om de beleefbaarheid vanaf de vogelkijkhut te verbeteren is het zicht vanuit de hut verbeterd. Daarnaast is de kans om roofvogels te zien ook vergoot. Regelmatig laat de visarend zich hier zien. Om de vogelliefhebbers een exclusief zicht op deze magnifieke vogel te geven, zijn er twee dode eiken in het water bij de vogelkijkhut geplaatst. Na een vistochtje kan deze roofvogel hierop uitrusten. De dode eiken zijn uit het Rysterbosk bij Rijs gehaald. Zo geeft It Fryske Gea ze een nieuwe bestemming.

Prachtig wandelpad naar vogelkijkhut ‘De Ral’
De route vanaf de zeedijk naar de vogelkijkhut kreeg ook een opknapbeurt. Er is een bordes op de zeedijk geplaatst om te genieten van het weidse uitzicht. In de Koaiwaard zijn ook enkele slenken opgeschoond. Hierdoor kunnen vissen het gebied beter bereiken om te paaien. Het talud van de oevers van de slenken zijn afgevlakt, zodat de roerdomp zich hier beter thuis voelt. De eerste roerdomp heeft zich zelfs al gemeld met zijn kenmerkende gehoemp. Als laatste is het wandelpad met het vrijgekomen zand uit de slenken opgeknapt en is een lange wandelbrug door het gebied gerealiseerd. Zo kunnen natuurliefhebber zonder natte voeten te krijgen de vogelkijkhut bezoeken.

Wilt de vogelkijkhut bezoeken?
De vogelkijkhut is van zonsopgang tot zonsondergang geopend. U kunt de auto parkeren op de parkeerplaats aan de Kooireed te Piaam.


De locatie van vogelkijkhut De Ral in natuurgebied de Koaiwaard

Deze plek is te bereiken via de weg langs de Zeedijk, ten zuiden van Piaam en ter hoogte van de Koaireed. De auto kan langs de dijk geparkeerd worden, maar er is ook een parkeergelegenheid in de Koaireed. U bereikt de hut lopend via een pad over de Zeedijk, richting het IJsselmeer.

Nieuws over deze plek:

Visetende Blauwborst gezien (02 augustus 2016 - bron: sovon.nl)
Tellers Jan Kramer en Eus de Groot liepen op 25 juli naar de vogelhut bij Piaam in Friesland toen ze een bijzondere waarneming deden. Ze zagen een volwassen Blauwborst met een visje in de snavel. "Voor zover we konden nagaan is dat de eerste waarneming van een Blauwborst met een visje als prooi."

Kramer: "Omstreeks 18.40 uur op 25 juli 2016 klinkt aan de zuidkant van het pad naar de vogelhut De Ral bij Piaam een scherp alarmerend geluid. Het geluid doet heel even denken aan de doordringende piep van een jonge Meerkoet, maar bij de derde piep wordt duidelijk dat het een alarmerende vogel is. Het geluid komt vanaf de overkant van de sloot, ergens onderaan tegen de rietkraag. Een meter of vijf van ons vandaan. Zoeken met de verrekijker dus!"

"Bijna meteen komt een vogeltje naar boven. Het gaat (gelukkig voor ons) bovenin een rietstengel zitten. Lang genoeg om als een Blauwborst met prooi in de snavel te worden herkend. Al na enkele ogenblikken vliegt de vogel naar een jonge wilg aan de zuidrand van het pad, enkele meters vanaf zijn eerdere positie in de rietstengel. Hij blijft daar (met het visje in de snavel) zitten. Ongeveer tien meter van ons verwijderd."

"Enkele meters bij ons vandaan klinkt vanuit de begroeiing op de noordrand van het pad een zacht gepiep als van juveniele vogels die om voedsel bedelen. Het geluid verplaatst zich als wij rustig in de richting van het geluid lopen. De vogel in de boom blijft nog zitten. Maar nog geen minuut later vliegt de oudervogel met nog steeds het visje in de snavel naar de vegetatie aan de noordkant van het pad. Helaas buiten ons gezichtsveld. Maar de vogel is ongetwijfeld op weg naar het jong of de jongen. Ons in verwarring achterlatend: een Blauwborst als viseter! Of vangt de vogel de visjes alleen maar als voer voor zijn jongen en eet hij ze zelf niet? Gebrek aan andere soorten voedsel zal er in ieder geval niet zijn geweest. Overal om ons heen vlogen mugjes en andere insecten. Ook zullen er vast nog wel rupsjes te vinden zijn geweest in de nieuwe begroeiing langs het pad en in de rietvelden aan weerszijden van het pad."

Bijzonder
Kramer zocht contact met Romke Kleefstra, die de Duitse monografie over de Blauwborst erop nasloeg. Daarin worden alleen gevallen beschreven van Blauwborsten die in gevangenschap gehouden werden en kleine visjes wisten te vangen. Ook het handboek van Glutz von Blotzheim maakt geen melding van wilde, vissende Blauwborsten. Dat maakt deze waarneming dus erg interessant. In het tijdschrift Limosa zal er een korte bijdrage over verschijnen, (net zoals er eentje is over een vissende Waterpieper). We zijn natuurlijk benieuwd of er meer waarnemingen bekend zijn van vissende Blauwborsten. Wie heeft het weleens gezien? Meld het ons dan even.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten