maandag 1 augustus 2016

Swartbroek, Kijkwand 'De Krang'

De kijkwand aan het Roukespeelven is gelegen aan de Noordbeek, een beekje dat uit mondt in de Leukerbeek in natuurgebied De Krang, dat beheert wordt door Natuurmonimenten. Op bij de kijkwand te komen volgt u de wandelroute, die start bij de kerk in het dorpje Swartbroek, (Swartbroek, nabij Weert). Naast de te downloaden van de Android app, Apple app of Windows app kun je ook de rode driehoeken volgen. Het dorp Swartbroek dankt zijn naam aan 'zwart moeras'. Een broek is een moerasland dat door allerlei houtgewassen wordt overwoekerd. De bladeren van die gewassen bedekken de bodem van het water en geven er een zwarte schijn aan.


Het natuurgebied, dat Natuurmonumenten sinds 1975 beheert, bestaat uit akkers, moeras, loof- en naaldbossen, graslanden en vennen. Kijk tijdens de route ook regelmatig achterom, je ziet dan hoogteverschillen in het gebied.

Bolle akkers
Verspreid langs de route zie je bolle akkers. Door op een bepaalde manier te ploegen ontstonden de glooiende akkers. De bolling dient voor betere afwatering.

Rabatten
Ruim een eeuw geleden was de bodem vlak bij het dorpje Swartbroek erg drassig. Men groef sloten en met de vrijgekomen grond werden langwerpige akkertjes opgehoogd. Op deze zogenaamde rabatten werd hout geteeld. Fraai is de koningsvaren, hier in de omgeving groeit.

Vogelkijkscherm
Als je bij punt 4 van de wandelrout bent aangekomen, net over een zogenaamd knuppelpad, ben je bij het uitkijkpunt gekomen. Knuppels zij korte houten stokken, waar vroeger ook bruggen van gemaakt werden om moeras veilig over te steken. Speur vanaf dit punt naar allerlei water- en rietvogels, zoals dodaars, fuut, aalscholver, rietgors, kleine karekiet en wintertaling.

Bij punt 6 van de wandelroute loopt je tussen de (hier niet zichtbaar) Dijkerpeel en Leukerbeek door, waar je de Wielewaal kunt horen (of zien als wat meer geluk hebt). Het 'duudeljoo'-refrein van het liedje 'Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal', is jaren oud, maar nog steeds erg bekend. Het mannetje is een prachtig, heldergeel gekleurde vogel met overwegend zwarte vleugels en staart. Het vrouwtje is eerder groengelig met donkere vleugels. De vogel is, hoewel hij er opvallend uitziet, moeilijk te vinden omdat hij nogal schuw is en bij voorkeur in hoge boomtoppen verblijft. Aan het begin van de broedtijd is de vogel wel vaak te horen. Speur even verderop tijdens wandeling door de velden ook eens de lucht af. Grote kans dat je ergens een buizerd ziet zweven of een torenvalk ziet bidden. Sta even stil als je die vogel ziet 'bidden'! Als je een verrekijker bij je hebt, dan kan je zien dat de valk alles beweegt, om op zijn plek te blijven, behalve de kop. Om ineens naar beneden te duiken om hun prooi te verrassen!

Verderop de route loop je langs de Tungelroyse beek. Die stroomt als een blauw lint door het landschap. Natuurmonumenten is samen met het waterschap hard aan het werk om grote delen van de beek weer te laten meanderen. Over ongeveer een kilometer kronkelt de beek alweer heel fraai door het landschap. Inmiddels zijn er al een aantal bijzondere waarnemingen gedaan in en om de beek, van verschillende dagvlinders en libellen. En ook de ijsvogel heeft zijn leefgebied tot aan deze beek uitgebreid!

Bij punt 9 van de wandelroute ligt (links) het Laagbroek. Daar komt onder meer de prachtig vogel de blauwborst voor. Deze zangvogel is verwant aan de nachtegaal en, de naam zegt het al, herkenbaar aan zijn blauwe borst. De blauwborst is een insecteneter die houdt van moerasgebied en meestal nestelt in een graspol of laag in dichte wilgenstruik.

Neem wel wat te eten en drinken mee voor de wandeltocht, de rode wandelroute namelijk is bijna 12 kilometer lang. Het neemt zo een uur of drie in beslag als je onderweg enkele keren een stop in last om van de omgeving te genieten.

Startpunt
De Krang, parkeerplaats kerk Swartbroek
Sint Cornelisplein 8
6005 PDWeert
Parkeren: Parkeren kan op de parkeerplaats bij het Sint Cornelisplein in Swartbroek vlak bij de kerk.


De kijkwand aan het Roukespeelven, ten westen van Swartbroek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten