zondag 4 september 2016

Willebroek, Kijkhut Biezenweiden

De Biezenweiden ligt vlakbij Heindonk in de Rupelvallei in Willebroek. Het gebied sluit aan bij het provinciedomein Broek De Naeyer en is het hele jaar door een trekpleister voor vogels. De broedkolonie aalscholvers die er zit, is met ongeveer 100 nesten een van de grootste kolonies in Vlaanderen. Vanuit twee comfortabele hutten kan je de vogels goed bekijken. Speur er ook naar sporen van de bever.


Het hele jaar door toegankelijk op de paden. Stevige schoenen of laarzen zijn een aanrader. De paden zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Om de rust te bewaren, zijn honden niet toegelaten in het Broek De Naeyer, ook niet aan de leiband. In de zomer is het must om je te beschermen tegen de muggen die er dan talrijk aanwezig zijn. Best zelfs insmeren onder je kleren. Parking Antwerpsesteenweg/Hoofd of Parking achter huizen Oostvaardijk/Heindonkstraat. Neem vanaf de startplaats het veer. De veerboot vaart op het uur en het halfuur, niet om 12u30. Je kan gebruik maken van de wandelknooppuntenkaart Rivierenland. Het gebied ligt tussen fietsknooppunten 52 en 38. Als je graag fietst, kies dan voor de fietsroute "Langs 7 waterlopen" (35 of 49 km).

Beschrijving van het gebied
Hoewel het gebied nu vooral uit bos bestaat, wijst de naam Biezenweiden er duidelijk op dat het vroeger weiland was. Omdat de gronden voor de moderne landbouw niet meer interessant waren, werden ze grotendeels verlaten. Sommige stukken werden beplant met populieren, terwijl er op andere spontaan een bosvegetatie ontstond waar buizerds, boomvalken en spechten broeden. Je kan er nog sporen van het vroegere weidelandschap zien in de restanten van knotwilgenrijen, de slotenstructuur en enkele hooiweiden.

Hoogtepunten op de wandelroute
De Visarend is de eerste vogelkijkhut die je tegenkomt. Zoek daar tijdens het voorjaar naar elzen, waar aalscholvers aan hun nesten bouwen. Tot midden juni is het een spektakel van aan- en afvliegende vogels die er broeden en hun jongen komen voederen. Op de grote plas kan je eenden, waterhoenen en meerkoeten bekijken. Ook blauwe reigers zijn er het hele jaar aanwezig en grote zilverreigers tijdens de trekperiode. Op het bord achteaan in de hut kan je waarnemingen van de voorbije dagen bekijken. Vanuit vogelkijkhut 'De Aalscholver' kan je ook vogels spotten. Daar heb je een prachtig zicht op de grootste plas van Broek De Naeyer. Tijdens de herfst- en wintermaanden zijn de mannetjes van wintertalingen, krakeenden, slobeenden, pijlstaarten, kuifeenden en tafeleenden op hun mooist. Op de plas werden enkele nestvlotjes voor visdiefjes geplaatst.

Langs berken en een open weiland bereik je de Biezenweiden. Tijdens de lente is het daar een eldorado voor kleine zangvogels. De zang van een zwartkop is het makkelijkst herkenbaar, maar ook de zang van nachtegalen zal je vergezellen. Grote bonte specht is er het hele jaar aanwezig, maar het vroege voorjaar is de beste periode om hun roffel te horen. Wanneer je het eikenbos verlaat, wandel je langs lagere begroeiing. Daar werden canadapopulieren gerooid om het stuk naar een meer natuurlijk broekbos te laten evoluren, zodat het de inheemse soorten niet verdringt. In het eikenbos ga je over het brugje rechtdoor in de richting van het hek, zo kom je opnieuw in het Broek De Naeyer. Je wandelt langs een lange brede vijver, een van de voormalige veenputten. Kijk hier uit naar watervogels, zoals krakeenden en slobeenden en naar beversporen.

Het Broek De Naeyer is het hele jaar door een trekpleister voor vogels. De broedkolonie aalscholvers die er zit, is met ongeveer 100 nesten een van de grootste kolonies in Vlaanderen. Vanuit twee comfortabele hutten in het gebied kan je de vogels goed bekijken. Andere opmerkelijke bewoners van het Broek De Naeyer en de Biezenweiden zijn enkele beverfamilies. Wintertalingen, bergeenden en krakeenden komen regelmatig op de slikplaten langs de Rupel eten.

Voor de Biezenweiden wandelroute volg je de knooppunten 101-121-197-99-123-191-198-197-121-101.


Locatie Kijkhut 'De Aalscholver'


Locatie Kijkhut 'Visarend'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten