vrijdag 21 april 2017

Oostvaardersplassen: De Kluut

Vogelkijkhut "De Kluut" kijkt uit over de Keersluisplas en een opgespoten zandeilandje. U kunt hier soorten zoals kleine plevier, kluut en oeverloper verwachten. In de verte kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Kijkhut De Kluut op de Oostvaardersplassen (grondgebied Lelystad)

Natuurgebied de Oostvaardersplassen is niet vrij toegankelijk, maar ook vanaf de randen kun je de wildernis goed beleven. Zo heb je op een aantal plekken uitkijkpunten waar je goed zicht hebt om de ontelbare vogelsoorten die dit gebied rijk is te spotten. En ook grote grazers als edelherten, konikpaarden en Heckrunderen zijn meestal goed te zien. Iets beter speurwerk is nodig voor kleiner wild als vos, ree en haas. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

De vogelsoorten die je te zien kunt krijgen zijn; Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Bruine Kiekendief, Bruine Kiekendief, Buizerd, Fitis, Grasmus, Grote Zilverreiger, Houtduif, Houtduif, Huismus, Merel, Pimpelmees, Raaf, Staartmees, Tjiftjaf, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Zanglijster

Buitencentrum Oostvaardersplassen

Adres:
Buitencentrum Oostvaardersplassen
Kitsweg 1
8218 AA Lelystad

Website: www.buitencentra.nl


Locatie: Kijkhut De Kluut

Andere kijk locaties:


Locatie: Kijkhut De Schollevaar


Locatie: Kijkhut De Grauwe gans


Locatie: Kijkhut Zeearend

Geen opmerkingen:

Een reactie posten