vrijdag 11 mei 2018

Hoboken: Kijkpunten Hobokense Polder

De Hobokense Polder is een natuurreservaat gelegen te Hoboken. Het is 170 ha groot. Het is gelegen in het noorden van Hoboken. Sedert 1995 is het een natuurgebied. Op 23 december 1998 werd het officieel een natuurreservaat. De Hobokense Polder ligt tussen de Schelde, Hoboken en de industrie van Petroleum Zuid.

Kijkwand "De IJsvogel" op de Hobokense Polder

In de jaren 60 werd rond Antwerpen de ring aangelegd. Ook werd de Kennedytunnel gegraven. Hierbij kwam een enorme berg grond vrij. Besloten werd de Hobokense Polder ten zuidwesten van de havenstad op te hogen. Er waren toch al plannen om in de polder woonwijken aan te leggen. En om industrieterreinen te realiseren. Dit is voor een gedeelte ook gebeurd. Maar 1,7 km2 ontsprong de bouwdans. Wat dat betreft lijkt de ontstaansgeschiedenis op die van de Oostvaardersplassen. De natuur kreeg vrij spel. Inmiddels is het de Hobokense Polder een beschermd natuurgebied. En ook een groene oase. Een oase omgeven door bedrijvigheid en de drukbevaarde Schelde.

De Hobokense Polder ligt in de bocht van de Schelde bij Antwerpen. In 2016 werd de Hobokense Polderwandeling uitgeroepen tot ‘Wandeling van het Jaar’ in de Provincie Antwerpen. Het startpunt van de route is de parkeerplaats aan het einde van de Scheldelei. Postcode: 2660 Hoboken-Antwerpen, BelgiĆ«. De route is bewegwijzerd. Volg de witte markering met het logo ‘A.S. Adventure’.

Op het domein zijn een drietal kijkpunten gebouwd. Aan de plassen kunnen vogels worden gespot / bestudeerd zonder deze te storen. Het eerste kwam aan het Rallegat. Kijkpunt "de Dodaars" is een verhoogde kijklocatie. Op de grote betonplaat die nodig was om de stabiliteit op dit voormalig huisvuilstort te verzekeren, werden twee wanden met zandzakken opgetrokken. In de buitenste wand werden kijkgaten geplaatst, de binnenste wand zorgt er voor dat de watervogels niet opgeschrikt worden door bewegende schimmen achter de kijkgaten.

Om die reden is aan het Rallegat een kijkpunt gebouwd waar vandalismebestendigheid een van de vereisten was. Ook aan toegankelijkheid van rolstoelgebruikers moest voldaan worden. Het architectenbureau Import Export Architecture tekende een constructie die uit zandzakken op een betonnen vloer bestond (wegens stabiliteit en locatie in drassig gebied op voormalig gemeentelijke stortplaats). De zandzakken waren gevuld met een mengsel van zeefzand, een recyclageproduct, en traskalk. Dit bleek echter niet te harden. Als alternatief werd daarom beton op de zandzakken gespoten met het huidige bunkerachtige uitzicht tot gevolg.

Kijkwand de Roerdomp vindt u aan het Broekskot. De uit, bruin roestig staal opgetrokken wand is einde 2017 gerealiseerd. Even voor Kerst 2013 ging door vandalenstreken onze kijkhut aan het Broekskot in de Hobokense Polder in vlammen op. De nieuwe “hut” is vandalisme besteding. Er is gekozen voor een open ontwerp. Een gesloten hut nodigt immers jongeren te veel uit om er een clubhuis van te maken, met alle gevolgen van dien. Boven aan de wand zijn luifels, zodat je ook bij regenweer droog kan staan. De wand is groter en langer dan de vroegere kijkhut, zodat ook groepen en schoolklassen comfortabel en gelijktijdig kunnen kijken. Gelijktijdig is de vijver ten oosten en ten noorden verder af gegraven, zodat je vanaf de wand de hele vijver kunt overschouwen.

Parkeren kan op twee plaatsen aan de Schroeilaan, een op de parkeerplaatsen langs de weg bij het spoorstation 'Hobokense Polder', en op het parkeerterrein, ruim 600 meter verder aan de westzijde van de weg, rechts naast United Caps Hoboken.

In de Hobokense Polder heb je verschillende prachtige wandelingen via aangegeven paden. Deze wandelingen geven een totaal-indruk van dit prachtig natuurgebied en bestrijkt ongeveer 9km wandelen.

Locatie, kijkwand 'De IJsvogel'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten