donderdag 31 januari 2019

Beveren-Leie: Kijkhut Zavelput

In het Vlaamse Beveren-Leie (Gemeente Waregem) kunt u watervogels bekijken vanuit de kijkhut aan de Zavelput. De Zavelput is een uitgegraven waterput, geen natuurven.


Tussen de Grote Heerweg en de St.-Jansstraat werd in 1974 gestart met het ontzavelen van een 5,2 ha groot landbouwperceel. Hierdoor ontstond een put die gevoed werd door grond- en regenwater en zo evolueerde tot een interessant vijverbiotoop. Na het beëindigen van de werkzaamheden en het aanleggen van bermen rond de vijver, kon de natuur het gebied verder koloniseren. Aan de noordoostzijde ontwikkelde zich een wilgenzoom met vlak daarvoor aan de waterkant een lisdoddevegetatie. Hierin vinden talrijke watervogels nestgelegenheid zoals de fuut en het zeldzame dodaarsje. Omdat de vogels meestal de rivieren volgen voor de winter- en zomertrek heeft de Zavelput een gunstige ligging langs de Leie.

Vanuit de kijkhut kan een bonte verzameling watervogels zoals de tafel-, kuif-, krak- en slobeend of een turende blauwe reiger gezien worden. In het Leielandschap tussen Ooigem en Beveren-Leie is de Zavelput nog steeds een waardevolle open ruimte gebleven. De boomvalk komt 's zomers in de omgeving van de vijver op libellen of zwaluwen jagen. De libellen zijn er ook goed vertegenwoordigd, wat de natuurwaarde van het gebied verhoogt en wijst op een goede waterkwaliteit.


Locatie: Kijkhut aan de Zavelput, Beveren-Leie

Navigeren: Grote Heerweg, St.-Jansstraat, 8790 Waregem
Bereikbaar via de St-Jansstraat en de Grote Heirweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten