zondag 30 augustus 2015

Arendonk - Kijkhut 'de Vogelaar'

Het Goorken in het Belgische Arendonk is een groene diamant aan de Kempense kroon en ligt in de vallei van de riviertje Wamp. In dit moerassig gebied vind je zowel laagveen, heide en rietlanden als open water en langs sloten, wilgen- en gagelstruiken, en grote hoeveelheden springbalsemien. Verschillende dieren vinden er een veilig nest, zoals de zeldzame en prachtige vlinder heideblauwtje. Het bruist er van leven! De ideale plek om van de rust te genieten als wandelaar en vogels te spotten.

Samen met de Lokkerse Dammen en de Rode Del maakte het Goorken ooit deel uit van een grensoverschrijdend moerasgebied in de Vallei van de Wamp. De naam is dan ook heel toepasselijk: ‘goor’ betekent ‘moerassig beekdal’.

Vogelkijkhut 'de Vogelaar'

Vogelkijkhut
Aan de noord-westelijke rand van Goorken kunt u vanuit de vogelkijkhut vogels bewonderen. De kijkhut is bereikbaar door langs slagboom, tegenover het informatiebord aan de Asselbergen van Arendonk het pad af te lopen. Aan uw rechterkant stoomt het reviertje de Wamp, en links van uw liggen diverse moeras plassen met moerasbegroeiing. Als u het stalen loopbruggetje rechts van u, gepasseerd bent ziet u aan die rechter kant een water liggen. enkele tientallen meters verder vindt u de kijkhut met een loopbrug over de Wamp. Het biedt uitzicht over het ven (of vijver) waar veel watervogels hun thuis hebben gevonden. Als u wat geluk hebt is de IJsvogel te zien vanuit de kijhut. Voor de kijkhut is een zitstok geplaatst waar de IJsvogel het water kan afspeuren naar vis.

Kijktoren
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) plaatste in 2007 aan de westzijde van de Asselbergen, dicht bij het informatiebord langs het riviertje de Wamp, een twaalf meter hoge uitkijktoren. De kijktoren wordt in Arendonk een blunder genoemd. Het is echter een 'uitzichttoren zonder uitzicht', omdat de omstaande bomen hoger zijn dan de toren zelf.

De 'uitzichttoren zonder uitzicht' aan de Asselbergen in Arendonk.
Flora
Door het rechttrekken van de rivier Wamp daalde het waterpeil waardoor het moerassige Goorken verlandde. Door kappingen ontstonden open waterpartijen en de oevers werden geplagd. Vandaag groeien er massa’s zonnedauw en zowel struikheide als dopheide steekt de kop op.

Het samenspel tussen zuur, Kempens grondwater en kalkrijk kanaalwater geeft het Goorken een uitzonderlijk hoge natuurwaarde. Grondwater, met voedselrijk water van de Maas, verrijkt de van nature ijzerrijke en voedselarme Kempense bodem. Deze plaatsen verruigen met planten als riet, harig wilgeroosje en koninginnekruid. Op de overgangen tussen het voedselarme en voedselrijke water ontstond trilveen met draadzegge en kleine egelskop.

Fauna
Dieren zoals de groene kikker, de bandheidelibel, de alpenwatersalamander, de grote modderkruiper (een langgerekte spoelvormige vis), de Meerkoet, Dodaars, de blauwborst en de zeldzame waterspitsmuis voelen zich hier in hun nopjes. Met wat geluk zie je het heideblauwtje rondfladderen. Deze zeldzame vlinder komt in Vlaanderen enkel in de Kempen voor en heeft vochtige tot droge heide nodig om haar eitjes op af te zetten. Gallowayrunderen en paarden zorgen voor een natuurlijke begrazing van het Goorken.
 
Het moeras in het Goorken

Folder: Download een folder met kaart van Goorken  (pdf-document - 407kB)

Op de E34 'Antwerpen-Eindhoven' neem je afrit 26 (Retie). Volg de Nautoauto8 richting Arendonk. 300 meter vóór de kerk sla je rechts in de Hovestraat. Deze straat wordt na een tijdje de Wippelberg. Neem in de Wippelberg de tweede straat links (Asselbergen) en hou rechts aan. Neem vervolgens de eerste straat links, de Vogelaar. Hier staat een infobord over Goorken, waar je de wandeling kan starten.

De troeven
-Wandelparadijs
-Vogels spotten
-gallowayrunderen grazen in het gebied
-Picknicktafels
-Uitkijktoren


Locatie 'uitzichttoren zonder uitzicht' aan de Asselbergen in Arendonk


Locatie Kijkhut 'de Vogelaar'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten