woensdag 20 juli 2016

Nederweert-eind, kijkhut De Banen

Het natuurgebied De Banen maakt deel uit van een parelsnoer aan peelvennen met onder meer de Roeventerpeel, de Kwegt, de Schoorkuilen en het Sarsven. Het afgelopen jaar heeft bij De Banen op grote schaal ven- en natuurherstel plaatsgevonden.

Vanuit de kijkhut is ruim zicht over 'De Banen'

Samen met landbouw
De natuurontwikkeling in en rond De Banen en in de omgeving Schoorkuilen en de Kwegt maakt deel uit van het integraal inrichtingsplan ‘Sarsven en de Banen naar een hoger peil’. Dit heeft tot doel om voor zowel landbouw, natuur als recreatie een meerwaarde te realiseren. Ten behoeve van de landbouw zijn in het verleden drainagebuizen en beregeningsputten aangelegd welke mede hebben geleid tot verdroging van de peelvennen en daarmee ook van de natuurwaarden. Herstel bleek mogelijk, waarbij zowel de natuur als de landbouw zich verder kunnen ontwikkelen.

Uitgevoerde werkzaamheden: De Banen
Door de aanleg van de Rietbeek dwars door de oostrand van De Banen midden jaren vijftig van de vorige eeuw is de waterstand flink gedaald en groeide het ven dicht met riet en verdwenen vele karakteristieke plantensoorten. Door natuurherstelmaatregelen in de jaren negentig keerde een aantal soorten terug. Om de natuurkwaliteit van De Banen verder te verbeteren is de Rietbeek omgelegd, zodat deze geen invloed meer heeft op De Banen en kan het waterpeil weer stijgen naar het vroegere niveau.

Van de voormalige landbouwpercelen tussen de oude en de nieuw aangelegden Rietbeek is de voedselrijke bovenlaag afgegraven en is een natuurlijke overgang ontstaan tussen De Banen en het aangrenzende landbouwgebied. Hier zullen de komen jaren bloem- en kruidenrijke graslanden ontstaan. Het bestaande wandelpad is opgeknapt en er is een nieuw wandelpad aangelegd naar de verplaatste vogelkijkhut en door het moerrassig terreindeel is een houten vlonderpad gerealiseerd.

Rondwandeling dinsdagavond 26 juli
Op dinsdagavond 26 juli 2016 om 18.30 uur verzorgt Sjors de Kort van Stichting het Limburgs Landschap een rondwandeling door De Banen. Hij zal uitleg geven over de uitgevoerde venherstelmaatregelen en ook aangeven wat de komende tijd nog staat te gebeuren. Hoogtijd om op 26 juli met projectcoƶrdinator Sjors de Kort van Het Limburgs Landschap de resultaten te bekijken.
Vertrek vanaf parkeerplaats van dagcamping de Houtsberg aan de Banendijk in Nederweert-Eind.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten