donderdag 7 mei 2015

Retie: Kattesteertvijver, Prinsenpark

Er zijn drie vogelkijkhutten/ vogelkijkwanden in Retie op het Prinsenpark van waaruit je de gevleugelde bezoekers van de verschillende vijvers ongemerkt kunt observeren.

De kijkwand aan de Kattesteertvijver is in maart 2018 geheel opnieuw gerenoveerd en groter gemaakt. De kijkwand is voor een groot deel overdekt waardoor je tijdens regen, en felle zonneschijn ongehinderd vogels kunt spotten en of fotograferen. de andere overdekte kijkwand staat iets voorbij het zichtpunt van de Gertryvijver. De andere halfdichte vogelkijkhut staat aan de Kleine Hooibeekvijver of droge vijver. De wandelaar weet dan dat hij halverwege de gele wandelweg is.

Kijkwand aan de Kattesteertvijver

De vogelkijkwand ligt op het eilandje van de Kattesteertvijver langs de kasseiweg naar Geel Ten Aard. Een gesloten brug ernaartoe verhindert dat het wild wordt opgejaagd tijdens het oversteken van de brug. Hier is tijdens het broedseizoen de IJsvogel te zien. Verder de Krooneend, Wilde eend, Fuut, Dodaars, Knobbelzwaan, Blauwe reiger, Zilverreiger, Meerkoet, Grauwe gans en zo meer...Locatie van de Kattesteertvijver


Locatie van de Kleine Hooibeelvijver

Geen opmerkingen:

Een reactie posten