maandag 13 april 2015

Spoordonk: Kattenbergs Broek

Landgoed Baest strekt zich uit vanuit het Noord Brabantse Oostelbeers en het naburige Spoordonk, gemeente Oirschot, tussen Tilburg en Eindhoven. Het Landgoed is zo’n 400 hectare groot, grotendeels bestaand uit bos, weiden en waterpartijen. In het uiterste noordelijkste gedeelte, aan de oever van de gemeanderde rivier de Beerze is een kijkwand opgetrokken. We bevinden ons dan in Spoordonk, net ten zuiden van de autosnelweg (E312) van Eindhoven naar Tilburg.

Kijkwand: Kattenbergs Broek - Spoordonk

Kijkwand: Kattenbergs Broek - Spoordonk


De Beerze stroom verderop onder de (A58) snelweg


Vogelkijkwand en hangbrug - De Beerze Spoordonk

Om bij de kijkwand te komen rijden we, vanaf Groenewout, de weg van Oostelbeers naar Spoordonk, de Hakkelare op tot aan het einde van de verharde weg. Vanaf daar wandelt u verder het natuurgebied binnen. Als u daar rechts aan houdt richting de rivier de Beerze, komt u rechts naast het bos bij de kijkwand.

In 2007 en 2008 is de Beerze over een lengte van 2 km in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Hierdoor krijgt het water een natuurlijke loop, met veel variatie. Snel stromend, langzaam stromend. Vogels zoals de grote gele kwikstaart profiteren hiervan. De soort was enkele jaren geleden bijna verdwenen in Brabant, maar is nu op steeds meer plaatsen terug. Tegelijkertijd met het beekherstel is ook het landschap opgeknapt: aanleg van houtsingels en bosjes, en allemaal volgens oude patronen. De weilanden zijn er weer bloemrijk.

Hangbrug over de Beerze

Het beheer is in handen van het Brabants Landschap. Iets stroom opwaarts (zuidelijker) is er een bijzondere hangbrug over de Beerze. Als u tijd over heeft is het de moeite waard om langs de oever zuidelijker te wandelen en de te bekijken en de oversteek te maken naar de andere oever. Vandaar kunt u de landerijen in (weiland), of verder langs de oever stroom opwaarts te wandelen. U komt dan aan waar de Beerze een verbreding maakt en een breedte bereikt van ongeveer 75 meter. Iets voorbij die verbreding kunt u links een houten bruggetje over, waar u het bosgebied binnen loopt waar een oude kleinschaligere rivier loop is behouden zoals die in de 17e eeuw langs de Kapel van de Heilige Eik liep.

Vogelsoorten: Groenling, Grote Zilverreiger, Kauw, Kraanvogel, Merel, Steenuil, Turkse Tortel, Vink, Zanglijster en de Merel.

Document: De Beerze Een beek vol leven (.pdf)


Kijkwand Kattenbergs Broek


Kapel van de Heilige Eik

Geen opmerkingen:

Een reactie posten