zaterdag 11 april 2015

Valkenswaard: Tongelreep beekdal

Op kunstmatige wijze is de natuurlijke meanderende vorm van de beek weer terug gekregen. De noordzijde van de Tongelreep is in agrarisch gebruik, maar aan de zuidzijde krijgt de natuur de ruimte. Veel spechten vinden hun plek in de omgeving. Er zijn waarnemingen uit het gebied van zwarte specht, groene specht, grote bonte specht en kleine bonte specht. Ook wordt de wielewaal hier gehoord.Vanaf Valkenswaard gaat u richting Achel. Bij Schaft gaat u op de rotonde linksaf. Volg de Abdijweg naar De Achelse kluis. Neem de eerste weg links. Na ongeveer 1 kilometer, wanneer de verharde weg ophoudt, is er rechts een pad. U kunt hier de auto of fiets neerzetten. Loop verder en ga tweemaal een bruggetje over. Aan uw rechterhand is de uitkijkpost. U kunt er zo naar toe lopen, maar u kunt beter rechtdoor gaan over het knuppelpad en aan het einde rechts. Na 200 meter gaat u bij het hek weer rechts. Wanneer u deze route neemt verstoort u minder.


Vogelsoorten: Aalscholver, Blauwe Reiger, Boomkruiper, Fuut, Grauwe Gans, Grote Zilverreiger, Havik, IJsvogel, Klapekster, Kuifeend, Meerkoet, Nonnetje, Smient, Tafeleend, Wilde Eend en de Zomertaling.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten