woensdag 10 juni 2015

Lauwersmeer: Jaap Deensgat

De vogelkijkhut aan het Jaap Deensgat van het Lauwersmeer heeft een afgeschermd looppad, weerszijde geflankeerd door rietwanden. Zo kan men ongestoord de kijkhut bereiken. De polder is niet toegankelijk voor publiek, maar vanaf de ventweg tussen Lauwersoog en Anjum is de polder goed te overzien en verstoort u de vogels niet.

De kijkhut heeft een afgeschermd looppad

Bij het horen van de naam Lauwersmeer, de wildernis op de grens van Groningen en Friesland, beginnen vogelkenners al te watertanden. In dit gebied van water en eilandjes en ruige graslanden broeden ruim honderd vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen.

In de Bantpolder, onderdeel van het Lauwersmeergebied, overwinteren duizenden kol-, grauwe en brandganzen. In het voorjaar broeden hier grutto en tureluur. Vorig jaar broedde er zelfs een zeearend.

Ook een fijne plek om vogels te spotten is de populaire vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat waar soms honderden lepelaars ‘lepelen’ naar kleine visjes. Porseleinhoen, roerdomp en allerlei trekvogels en dwaalgasten worden hier gezien.

In de omliggende rietlanden kunt u karekieten, rietzangers en rietgorzen verwachten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten